Hipnoza na sen – skuteczny sposób na bezsenność?

Zaburzenia snu stanowią powszechny problem zdrowotny, dotykając miliony ludzi na całym świecie. Najszerzej występującą kategorią zaburzenia F51 (nieorganicznych zaburzeń snu) jest bezsenność (F51.0), która stanowi 90% wszystkich stwierdzanych, nieorganicznych zaburzeń snu. Rozpowszechnienie bezsenności szacuje się na od 9% do 15% społeczeństwa, a według definicji klasyfikacji zaburzeń DSM-IV – 6% społeczeństwa. Kategoria F51 obejmuje również nieorganiczą hipersomnię (F51.1), nieorganiczne zaburzenia snu i czuwania (F51.2), somnambulizm (F51.3), lęki nocne (F51.4), koszmary senne (F51.5) oraz inne nieorganiczne zaburzenia snu (F51.8-9). Czy hipnoza może być skutecznym sposobem na bezsenność?

Hipnoza a medytacja prowadzona – różnice i podobieństwa

Zanim zagłębimy się w świat hipnozy na sen, warto zrozumieć różnice między hipnozą a medytacją prowadzoną. Hipnoza to stan pogłębionej świadomości, podczas którego osoba jest w stanie skupić się na jednym bodźcu, zanurzając się w głębokim relaksie. W przeciwieństwie do tego, medytacja prowadzona to praktyka skupienia uwagi na określonym obiekcie, regulacji oddechu, rozluźnieniu ciała, ale niekoniecznie prowadzi do stanu hipnotycznego. Obydwie techniki opierają się na koncentracji i relaksacji, jednak hipnoza ma często bardziej konkretny cel terapeutyczny, prowadzący do głębszego kontaktu z podświadomością.

W medytacji pracuje się nad: oddechem, uważnością (mindfulness), odczuwaniem ciała i zmysłów, uspokojeniem myśli i wizulizacją.

W hipnozie natomiast za pomocą głębokiej relaksacji, możliwa jest podróż w głąb siebie, w świat podświadomości, symboli i nadawanych im znaczeń, indkukowaniem pozytywnych sugestii np. sugestii zmęczenia, zasypiania, wdrażania zmian. Hipnoza odsłuchiwana ma jednak wiele ograniczeń, które dotyczą dostosowania głębokości relaksacji, czy sugestii hipnotycznych, które w przypadku sesji one-to-one hipnoterapeuta może dostosowywać do pacjenta uwzględniając jego indywidualne preferencje, lęki, ważne symbole, doświadczenia oraz sygnały niewerbalne takie jak ruchy, napięcie mięśniowe, ruchy gałek ocznych, które stanowią kluczowe sygnały do określenia w jakim stanie jest klient i czego w danym momencie potrzebuje. Z tego względu w przypadku bezsenności warto uprzednio skorzystać ze standardowej sesji hipnoterapii, by uprzednio rozwiązać i przepracować problemy związane z problemami i podświadomymi konfliktami.

Jak działa hipnoza na sen?

Hipnoza na sen jest techniką, która wykorzystuje stan hipnotyczny do wprowadzenia klienta w głęboki relaks i równoczesnego skoncentrowania się na poprawie jakości snu oraz indukcji sugestii senności. Hipnoterapeuta prowadzi klienta przez serię pogłębiającej relaksacji i indukcję sugestii, pomagając mu oderwać się od codziennych stresów i lęków, które często pogłębiają zaburzenia snu. Podczas hipnozy na sen, osoba prowadząca może używać sugestii dotyczących bezpiecznego otoczenia, przywoływać obrazy przyjemnych i relaksujących obrazów z przeszłości, indukcji zmęczenia i przyjemnych doświadczeń snu, które pomagają osiągnąć głęboki relaks i spokojny sen.

Hipnoza na sen może być skuteczną alternatywą dla wielu osób cierpiących na bezsenność i stanowić naturalne rozwiązanie, pomagając im wrócić do poczucia bezpieczeństwa i wyciszenia się, pozwalającego zasnąć.

W miarę jak coraz więcej osób poszukuje naturalnych i holistycznych metod leczenia, hipnoza na sen zdobywa popularność jako skuteczna technika terapeutyczna. Dzięki połączeniu naukowego podejścia z pracą z podświadomością, hipnoterapia pomaga pacjentom osiągnąć zdrowszy i bardziej spokojny sen.

Hipnoza na bezsenność – badania naukowe

Obecne badania nad hipnozą na bezsenność mają dość krótką historię i mają braki metodologiczne obejmujące reprezentatywną próbę badawczą, projekt badania, a także braki opisów stosowanych metod, które w hipnozie są rozmaite i wykazujące duże różnice techniczne. W jednym badaniu przeanalizowano 139 różnych abstraktów, a do analizy jakościowej włączono 24 recenzowane artykuły (za: Irina Chamine, Hypnosis Intervention Effects on Sleep Outcomes: A Systematic Review). Z tych badań wynika, że 58,3% z osób badanych potwierdziło korzyści z zastosowania hipnozy w poprawie jakości snu. Natomiast 12,5% z nich przyniosło mieszane rezultaty. W przeciwieństwie do stosowania hipnoterapii w terapii zaburzeń lękowych (93% skuteczności po 6 sesjsach hipnozy aktywnej), jej zastosowanie w przypadku bezsenności uznawana jest za obiecującą i wykazującą pozytywne rezultaty, lecz badania wykazują różną skuteczność (prawdopodobnie przez stosownie różnych technik, które nie zostały w badaniach dokładnie opisane), wymagają realizacji na bardziej reprezentatywnej grupie badawczej. Badania wymaga również rozróżnienie hipnozy prowadzonej (pasywnej) od hipnoterapii aktywnej lub połączeniu obu technik.

Dowiedz się więcej o hipnoterapii:

1280 862 ZnajdzTerapie.pl