Miesiąc Świadomości ADHD 2024

Miesiąc Świadomości ADHD 2024 – już w październiku

Październik bieżącego roku będzie czasem poświęconym zwiększeniu świadomości na temat ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi). Przez cały miesiąc, od 1 do 31 października odbywać się będą kampanie i wydarzenia, mające na celu edukację społeczeństwa oraz wspieranie osób dotkniętych ADHD. My również weźmiemy udział i w tym miesiącu zorganizujemy dla Was liczne, bezpłatne konsultacje oraz zajęcia psychoedukacyjne. Zapraszamy do śledzenia nas w social mediach, gdzie będziemy informować o wszelkich nadchodzących wydarzeniach.

https://www.instagram.com/znajdzterapie.pl

Dlaczego to wydarzenie jest ważne?

O ADHD przez ostatnie lata narosło wiele mitów. Większość osób nie wie, że ADHD nie dotyczy tylko dzieci – jego objawy u 65% osób pozostają widoczne w wieku dorosłym. Nie jest także “medykalizowaniem” trudnych zachowań, braku wychowania czy lenistwa. W dużym uproszczeniu, jest to zaburzenie neurorozwojowe, związane z funkcjonowaniem płata czołowego kory mózgowej i niektórych neuroprzekaźników (dopamina, noradrenalina).

Osoby z ADHD częściej doświadczają niektórych trudności, takich jak:

  • odrzucenie i wykluczenie,
  • brak zrozumienia ze strony otoczenia,
  • wypalenie zawodowe,
  • problem z utrzymaniem pracy, awansowaniem,
  • trudności w nauce,
  • problemy finansowe,
  • niska samoocena,

dlatego tak, ważne jest edukowanie na temat ADHD. Szeroka psychoedukacja pozwala pacjentom/tkom lepiej funkcjonować, rozumieć swoje objawy, a także znać metody i techniki radzenia sobie z nimi. Otoczenie społeczne natomiast ma szansę zrozumieć istotę trudności z jakimi borykają się osoby z ADHD, co może prowadzić do większej akceptacji i wsparcia, a także pozwolić odrzucić szkodliwe i krzywdzące przekonania (mity).

Z czego możecie skorzystać?

Miesiąc Świadomości ADHD, to czas kiedy osoby zainteresowane mogą znaleźć dla siebie wiele bezpłatnych materiałów edukacyjnych, grup wsparcia, webinariów, warsztatów, wykładów oraz spotkań z ekspertami.

Historia

Miesiąc Świadomości ADHD został ustanowiony dzięki wysiłkom trzech kluczowych amerykańskich organizacji:

  1. ADHD Coaches Organization (AOC) – organizacja non-profit, która wspiera trenerów ADHD, dostarczając im narzędzia i wiedzę niezbędną do skutecznego pomagania osobom z ADHD.
  2. Children and Adults with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (CHADD) – organizacja, która od lat zapewnia wsparcie, szkolenia oraz obronę praw osób z ADHD. CHADD działa na rzecz polepszania jakości życia zarówno dzieci, jak i dorosłych z ADHD, oferując liczne programy edukacyjne oraz pomoc prawną.
  3. Attention Deficit Disorder Association (ADDA) – organizacja koncentrująca się na wspieraniu dorosłych z ADHD.
1920 1281 ZnajdzTerapie.pl