Coaching w stanie hipnozy czyli hipno-coaching

Coaching w stanie hipnozy – jakie są jego narzędzia i na czym polega?

Coaching w stanie hipnozy to zaawansowana metoda, która łączy elementy psychologii, terapii i hipnozy w celu wspierania jednostki w osiągnięciu swoich celów życiowych i zawodowych oraz przezwyciężania rozmaitych wyzwań. Podczas sesji coachingowej w stanie hipnozy, coach pracuje z klientem/ką nad zidentyfikowaniem trudności i przepracowaniem blokad, ograniczeń czy negatywnych przekonań, które mogą hamować postępy w osiąganiu celów. Wykorzystuje się techniki hipnotyczne, takie jak pozytywne sugestie, wizualizacje, pracę z symbolami i metaforami czy afirmacje.

W tym stanie, umysł staje się mniej krytyczny i analityczny, przez co jest bardziej otwarty na sugestie i pozytywne przekonania, co ułatwia przekształcanie negatywnych wzorców myślowych na bardziej konstruktywne i wspierające. Coaching w stanie hipnozy może być skoncentrowany na różnych obszarach życia, takich jak rozwój zawodowy, osiąganie różnych celów życiowych, praca nad relacjami czy samorealizacja. Poprzez skupienie się na głębszych warstwach podświadomości, coaching ten umożliwia klientowi eksplorację i transformację, prowadząc go ku bardziej satysfakcjonującemu i pełnemu życiu.

Wymaga to dostępu do podświadomości klienta/ki, a także odpowiedniego podejścia – a co za tym idzie nawiązania partnerskiej relacji. Z tego też powodu techniki oraz metody, z których ostatecznie skorzysta coach dobierane są indywidualnie. Wprowadzenie klienta w stan relaksu daje mu większą szansę na odnalezienie w sobie zasobów niezbędnych do uwolnienia i wykorzystania jego pełnego potencjału.

Sugestie, symbole i metafory a coaching hipnotyczny

Coaching hipnotyczny do osiągnięcia celu wykorzystuje różnorakie metafory, symbole, oraz sugestie, które mogą się różnić  w zależności od wybranej metody.

Pozytywne sugestie pozwalają wprowadzić w podświadomość korzystne myśli i przekonania, przybliżające do osiągnięcia konkretnego celu. Siła sugestii hipnotycznych może być naprawdę bardzo duża.  Muszą one być jednak precyzyjnie dobrane do potrzeb danego klienta. 

Symbole i metafory, to bardzo ważne narzędzia z punktu widzenia szczególnie technik wizualizacyjnych. Te pierwsze stanowią obrazy ważne z punktu widzenia klienta i pomagają one przepracować i zrozumieć trudne doświadczenia. Metafory natomiast służą odnalezieniu kreatywnego sposobu rozwiązania danego problemu. Pozwalają też w kreatywny i obrazowy sposób mówić o rzeczach, o których trudno byłoby rozmawiać wprost.

Coaching w hipnozie – etapy

Cały proces można podzielić na kilka mniejszych etapów. Przyjrzyjmy się im zatem po kolei etapom, jakie wykorzystuje coaching hipnotyczny.

Konsultacja z coachem

Bardzo ważna jest pierwsza konsultacja z coachem, podczas której klient prezentuje swoje potrzeby i oczekiwania. Pozwala to na nawiązanie relacji między trenerem a klientem. Zadaniem trenera jest przygotowanie odpowiedniego planu działania, który pozwoli na ich realizację.

Indukcja hipnotyczna

Indukcja hipnotyczna polega po prostu na wprowadzeniu coachowanego klienta  w stan hipnotycznego transu. Istnieje kilka metod osiągnięcia tego celu – jak już wcześniej wspominaliśmy, trener zawsze w indywidualny sposób wybiera technikę optymalną dla danej osoby. Coaching w hipnozie w celu wywołania indukcji wykorzystuje różne techniki; zarówno sugestie słowne, jak i metody wizualizacyjne oraz oddechowe techniki relaksacyjne. 

Praca z zasobami w podświadomości

Każdy człowiek posiada w sobie ukryte zasoby możliwości. a krokiem niezbędnym do ich urealnienia jest dotarcie do jego podświadomości. Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest więc praca z podświadomością klienta. Podejść do tego można (ponownie) na wiele sposobów, na przykład poprzez wizualizację szczęśliwych sytuacji z przeszłości. Celem jest wprowadzenie pozytywnych zmian w przekonaniach i sposobie myślenia klienta tak, by uzmysłowił sobie, że osiągnięcie zamierzonych celów jak najbardziej jest możliwe.

Refleksje 

Ostatecznym celem, jaki ma hipno-coaching jest przyjęcie i utrwalenie przez klienta pozytywnych zmian. Wraz z coachem pochyla się on więc nad tym, co wydarzyło się podczas sesji. Opracowany zostaje też specjalny plan działania, który będzie dla klienta wsparciem w dalszym codziennym funkcjonowaniu, zarówno w życiu codziennym, jak i pracy.

Czy hipno-coaching jest bezpieczny?

Warto podkreślić, że hipno-coaching jest z punktu widzenia klienta bardzo bezpieczny. Przez cały czas trwania sesji pozostaje on świadomy, przytomny i zachowuje kontrolę nad swoim zachowaniem. Skuteczna hipnoza może mieć miejsce nawet w przypadku, gdy oczy klienta pozostaną otwarte. Ważne jest natomiast pełne zaufanie między trenerem, a klientem. Pozwoli ono osiągnąć najlepsze efekty podczas każdej sesji coachingu w hipnozie. Oczywiście, bardzo istotne jest w związku z tym by coaching w hipnozie prowadzony był przez prawdziwego specjalistę.

1254 836 ZnajdzTerapie.pl