Wykształcenie

  • Uniwersytet SWPS, psychologia, specjalność kliniczna i zdrowia
  • Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna, przygotowanie pedagogiczne, specjalność: przygotowanie pedagogiczne do wykonywanie zawodu nauczyciela psychologa
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej, Trening Zastępowania Agresji (TZA) z Treningiem Umiejętności Społecznych (TUS)

Certyfikaty i szkolenia

  • Gruntownia Centrum Dobrych Szkoleń, Certyfikat Trenera Bajkoterapii
  • Studio Psychologiczne Joanna Węglarz, Dziecko z ADHD, Dziecko z autyzmem

Zakres świadczonych usług

  • Konsultacje psychologiczne dla dzieci w wieku 3-13 lat oraz ich opiekunów prawnych,
  • Praca w obszarach obejmujących: trudności emocjonalne dziecka; frustracja, lęki i zaburzenia depresyjne, nadruchliwość, nadpobudliwość, zachowania agresywne u dziecka, problemy wychowawcze, trudności adaptacyjne, trudne sytuacje rodzinne, przedszkolne, szkolne, trudności w codziennym funkcjonowaniu, zaburzenia: ADHD, autyzm, zespół Aspergera.

Cennik

  • Konsultacja psychologiczna – 190 PLN

Dodatkowe informacje

Mój główny cel to zapewnienie dzieciom wsparcia emocjonalnego i rozwojowego, oraz pomaganie im w radzeniu sobie z trudnościami i tworzeniu zdrowych relacji. Poprzez zastosowanie różnorodnych technik terapeutycznych, dostosowuję swoje podejście do indywidualnych potrzeb i osobowości każdego dziecka. Dążę do nawiązania autentycznej i empatycznej relacji, która pozwala dziecku poczuć się zrozumianym i akceptowanym.

Współpraca z rodzicami i opiekunami ma ogromne znaczenie w mojej pracy. Zawsze rozpoczynam pracę z dzieckiem od spotkania się z nimi. Razem tworzymy strategie i narzędzia, które pomagają w wychowywaniu i wspieraniu dziecka w codziennym życiu. Zachęcam do otwartej komunikacji i dzielenia się obawami oraz sukcesami, abyśmy mogli wspólnie pracować nad zapewnieniem jak najlepszego rozwoju i dobrostanu dziecka.

Zagadnienia

ADHD, Brak pewności siebie, Depresja, Nadmierny stres, Niska samoocena, Obniżony nastrój, Spektrum autyzmu, Zaburzenia adaptacyjne, Zaburzenia lękowe, Zespół Aspergera

Grupa docelowa

Dzieci