Dodatkowe informacje

Ukończyłem liczne, specjalistyczne kursy, które dały mi solidne przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Ale nie zatrzymałem się na tym. Każdego miesiąca pochłaniam niezliczoną ilość książek na oraz stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności.

Jeśli poszukujesz wsparcia w drodze do lepszego samopoczucia, samooceny, samorozwoju. Razem możemy odkryć Twoje wewnętrzne siły i zasoby, by pomóc Ci odzyskać życiową równowagę.

Uczelnia

Uniwersytet SWPS – psychologia kliniczna – magister psychologii

Certyfikaty i ukończone szkolenia

 • Hipnoterapia zaawansowana – Polska Akademia Hipnozy (warsztaty ze szkoleniem certyfikującym),
 • Hipnoza w Praktyce – Polska Akademia Hipnozy (warsztaty ze szkoleniem certyfikującym),
 • Master Hypnotherapist – Advanced Hypnosis Tools,
 • Certificate in Ericksonian Hypnotherapy,
 • Hipnoza (dyplom i zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652),
 • Hipnoterapia (dyplom i zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652),
 • Podstawy hipnozy i hipnoterapii (dyplom i zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652),
 • Psychotraumatologia (dyplom i zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652),
 • ADHD u osób dorosłych – diagnoza różnicowa i oddziaływania terapeutyczne – Psychomedic (szkolenie),
 • Różnicowanie ADHD, autyzmu i zaburzeń osobowości – wskazówki diagnostyczne – Psychomedic (szkolenie),
 • Jak pracować z pacjentem, który żyje w ciągłym lęku i zamartwianiu – Szkoła Psychoterapii Dialog (szkolenie),
 • Programowanie neurolingwistyczne (NLP) – moduł podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany,
 • Umiejętności Coachingowe – Coaching Clinic (warsztaty ze szkoleniem certyfikującym),
 • European Business Trainer – Ark Skills Corp. (warsztaty ze szkoleniem certyfikującym),
 • Trening rozwoju osobistego (dyplom i zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652),
 • Psychologia pozytywna w sporcie – Szkolenie Uniwersytetu SWPS,
 • Działaj po mistrzowsku w swoim życiu – cykl szkoleń Fundacji Sportu Pozytywnego,
 • Wstęp do terapii poznawczo-behawioralnej (szkolenie).
 • Konflikty i mobbing w biznesie – Psychologia – Szkolenie Uniwersytetu SWPS,

Wcześniejsze doświadczenie

 • zajęcia praktyczne realizowane w ramach studiów z psychologii klinicznej, Uniwersytetu SWPS,
 • 3-miesięczny staż odbyty w gabinecie psychoterapii,
 • szkolenie odbyte w Telefonie Zaufania dla Osób w Kryzysie,
 • wolontariat w Stowarzyszeniu Pomoc w Kryzysie oraz Fundacji Wolontariat Równości,
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – projekty Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania – dotyczące prewencji przemocy i dyskryminacji.

Zakres świadczonych usług

 • Poradnictwo psychologiczne,
 • Diagnoza psychologiczna (opinia psychologiczna),
 • Hipnoterapia, coaching, szkolenia i warsztaty z umiejętności miękkich,
 • Klienci i Klientki +16 lat.

Cennik

 • Porada psychologiczna (Szczecin / online) – 200 PLN,
 • Hipnoterapia – spotkanie (Szczecin / online) – 300 PLN,
 • Coaching – spotkanie (Szczecin / online) – 300 PLN,
 • Diagnoza ADHD (Szczecin / online) – 500 PLN,
 • Diagnoza Autyzmu (Szczecin / online) – 500 PLN,
 • Diagnoza zaburzeń osobowości (Szczecin / online) – 500 PLN,
 • Diagnoza zaburzeń nastroju (Szczecin / online) – 500 PLN.
Zagadnienia

ADHD, Bezsenność, Brak motywacji, Brak pewności siebie, Depresja, Nadmierny stres, Niska samoocena, Obniżony nastrój, Spektrum autyzmu, Wypalenie zawodowe, Zaburzenia lękowe, Zaburzenia osobowości

Grupa docelowa

Dorośli