Wykształcenie

 • Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii – specjalista terapii uzależnień
 • Stowarzyszenie Natanaleum – profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych
 • Fundacja Praesterno- Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, studia II stopień, kierunek: profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • Terapia Skoncentrowana na Emocjach EFT- w trakcie
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach TSR
 • Psychotraumatologia
 • Zrozumieć DDA
 • Prowadzenie terapii par i rodzin z problemem alkoholowym
 • Współuzależnienie- praktyka pomagania
 • Terapia Schematów
 • Psychoterapia humanistyczno – doświadczeniowa w leczeniu osób uzależnionych,
 • szkolenie zgodne z Programem Szkolenia Coachów FAMILY BALANCE COACHING
 • Prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy
 • Trening Zastępowania Agresji

Zakres świadczonych usług

 • Psychoterapia osób dorosłych, konsultacje psychologiczne, psychoterapia grupowa, coaching,
 • Praca w obszarach obejmujących: uzależnienia od alkoholu i narkotyków, uzależnienia behawioralne, DDA, DDD, trudności w relacjach interpersonalnych, psychoterapię osób współuzależnionych, radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych,
 • Pacjentki i Pacjenci +13 lat, dorośli.

Cennik

 • Sesja psychoterapeutyczna osób dorosłych – 200 PLN
 • Sesja psychoterapeutyczna młodzieży +13 – 200 PLN
 • Coaching – 300 PLN

Dodatkowe informacje

W mojej pracy łączę głęboką wiedzę z autentyczną troską o dobro pacjenta, co sprawia, że jestem nie tylko terapeutą, ale także wsparciem dla tych, którzy pragną odzyskać kontrolę nad swoim życiem.

Nieprzerwanie rozwijam się w swojej profesji, czerpiąc z różnorodnych metod i teorii. W mojej praktyce łączę elementy podejścia poznawczo-behawioralnego, humanistycznego oraz dialogu motywującego. Kluczem do skuteczności jest dla mnie indywidualne podejście do każdego pacjenta – dobieram metody pracy tak, aby odpowiadały konkretnym problemom, potrzebom i oczekiwaniom osoby, z którą pracuję. Jako terapeutka, moją misją jest bycie obok, wspieranie i pomaganie w trudnych momentach życia.

Zagadnienia

DDA, DDD, Kryzys życiowy, Trudności w relacjach, Uzależnienia behawioralne, Uzależnienie od alkoholu, Uzależnienie od narkotyków, Współuzależnienie

Grupa docelowa

Dorośli, Młodzież