Psychoterapia online

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób korzysta z psychoterapii jako narzędzia do rozwijania swoich kompetencji społecznych, emocjonalnych czy radzenia sobie z wyzwaniami emocjonalnymi i zdrowotnymi. Tradycyjnie terapia, w zależności od wybranego nurtu polega na 1-2 spotkaniach w tygodniu, w gabinecie psychoterapeuty. Dzisiejsze osiągnięcia technologiczne i realia postpandemicznej rzeczywistości sprawiają, że coraz częściej klienci i klientki decydują się na psychoterapie online.

Badania naukowe przeprowadzone w ostatnich latach wskazują na to, że psychoterapia online może być równie skuteczna jak terapia stacjonarna. Istnieje coraz większa liczba badań porównujących obie formy kontaktu między psychoterapeutą/-tką a ich klientami. Przeprowadzone analizy sugerują, że efektywność psychoterapii online zależy głównie od jakości relacji terapeutycznej, a nie od samego medium komunikacji, bez względu na nurt w jakim prowadzone są sesje.

Jak wygląda psychoterapia online?

W naszym portalu, możesz łatwo znaleźć i wyfiltrować specjalistów/-tki, a następnie umówić się z nimi na spotkanie za pomocą preferowanej przez siebie platformy – Zoom, Google Meets lub Teams.